Handel     Brug systemet     Markedsindblik     Grafik & Analyse     Regler & Fakta     Teknik     
Limiteret handel

Limiteret handel
I forbindelse med tegningsønkser og emmisioner udbudt via Online investering, hvor papirer i tegningsperioden endnu ikke er børsnoterede, kan du afgive en ordre som limiteret handel. En sådan ordre anvendes, hvis du ønsker at sætte en maksimumskurs på dit køb. Så gennemføres ordren kun, hvis værdipapiret kan afregnes inden for den fastsatte limitering. Du skal også angive, hvor længe ordren skal gælde.

Hvordan handler man?
Fordele og ulemper ved de forskellige ordretyper
Børshandel
Strakshandel
Gennemsnitshandel
Limiteret handel
Udenlandsk aktiehandel
Selskabsbaggrund
Navigation
Toolbar
Genveje
Genvejstaster
Finansiel status
Kurslister
Trade Monitor
Søgning efter papirer
Depoter
Gevinst/tab
Konti
Ordrestatus
Arkiv
Opsætning
Puljer
Nyheder
Kommentarer
Analyser
Artikler
Abonnementer
Beskeder
Grafik
Analyser
Vigtig information før du investerer
Priser & Regler
Værdipapirkategorisering
Priser på abonnementer
Reuters forbehold
Aftale om visning af markedsdata for NYSE
Aftale om visning af markedsdata for NYSE PRO
Aftale om visning af markedsdata for Nasdaq
NADSAQ OMX bilag til Grundpakke Erhverv
OSLO BØRS bilag til Grundpakke Erhverv
NASDAQ OMX bilag til Grundpakke Privat
OSLO BØRS Bilag 2 Grundpakke Privat
NASDAQ Bilag 1 Erhverv
NASDAQ Bilag 1 Privat
NYSE Bilag 1 Erhverv
NYSE Bilag 1 Privat
Browseropsætning
Log på og skift af kodeord
Sikkerhed